Bedrijfsinformatie

Historie

In de eerste helft van de vorige eeuw besloot Haaije Kempenaar als zelfstandig voeger zijn brood te verdienen. Hij was vader van een groot gezin en dus ook in die tijd een beslissing die niet zonder risico was. Maar met vertrouwen op God en in Zijn Woord, de Bijbel, kreeg hij de overtuiging om deze stap te maken.
Veelal werkzaam als onderaannemer bij aannemers in de regio en daar buiten werd hij in de 60er jaren opgevolgd door zijn zoon. De onderneming kreeg in die jaren de wind goed in de rug, toen de Bouw een enorme vlucht nam en zo heeft Voegbedrijf Kempenaar z’n stempel gedrukt op utiliteit-, woningbouw en renovatie in Noord Nederland
Het bedrijf kende in de toch wel conjunctuur gevoelige Bouw hoogte -en ook dieptepunten maar de kwaliteit van het voegwerk moest ondanks prijsdalingen gewaarborgd blijven ‘it wurk moat goed’ ook in economisch mindere tijden.
En zo is inmiddels de 4e generatie werkzaam binnen één van de oudste, zo niet het oudste voegbedrijf van Friesland en sinds vele jaren gevestigd in Hardegarijp.

Missie en Visie

Elke gevel zou voorzien moeten zijn van goed, deugdelijk en zo nodig sprekend voegwerk. Wat hiermee een bijdrage levert niet alleen aan het bouwwerk zelf maar ook aan zijn omgeving. Immers de uitstraling van een gevel beïnvloed zijn omliggend gebied, de mensen die er wonen, die er langskomen krijgen bewust of onbewust een goed gevoel wanneer een gevel er goed verzorgt uitziet.
Daarom is het onze passie om vooral ook ons cultureel erfgoed te onderhouden en te bewaren voor het nageslacht. En voordat met de renovatie wordt begonnen er goed over na te denken wat het resultaat moet worden. Zodat het verleden vloeibaar overgaat in het heden en we nog jarenlang kunnen genieten van schitterende gevels uit eertijds.
Oude gevels hebben vaak nog veel te ‘vertellen’ en het kan boeiend zijn om dat te ontdekken en een heel enkele keer is zo weinig mogelijk tot niets doen aan de gevel het beste!
Kortom wij willen hierin een passend –en soms verrassend advies geven.