Scheurherstel Loppersum

Een voorbeeld van scheurherstel bij een villa in Loppersum waar de voeg (scheur) aangepast is aan het omliggende voegwerk en daardoor nauwelijks van het bestaande voegwerk te onderscheiden. Het scheurtje in de steen vlak onder het kozijn verraadt waar de scheur (nieuwe voeg) begint

Scheurherstel

Voegbedrijf Friesland

Een scheur welke voorheen met grijze mortel werd gedicht, is nu door Voegbedrijf Kempenaar hersteld.

project11-3project11-2

Waterwerken

Poldermolder compleet met vijzels. De muren van de waterloop zijn deels opnieuw opgemetseld en gevoegd.

Schoorsteen Herstel

Vanaf de grond en op de foto niet zichtbaar maar het metselwerk van deze schoorsteen stond vanaf de goot nagenoeg los en is opnieuw opgemetseld met de oude steen.

Kerken

Diverse reparatie werkzaamheden die nagenoeg onopvallend bij het oude gevelwerk aansluiten.De achtergevel welke geheel van tufsteen is opgetrokken is minitieus gerepareerd.

project6kerkrenovatie

Hoogbouw

Woontoren die van boven naar beneden is opgemetseld !
En bijna gelijktijdig gevoegd is door Voegbedrijf Kempenaar wat uiteraard veel overleg op de bouwplaats vergde.

Woningcorporaties en VVE’s

Wooncomplex in de stijl van de 1e helft vorige eeuw opnieuw voorzien van bijpassend voegwerk.

Tussenwoning

Karakteristieke tussenwoning/gevel die qua uitstraling weer aansluit bij de gehele woonrij.

Molen

Oude stellingmolen waarbij het voegwerk tot diep onder het maaiveld is hersteld en daardoor beschermd tegen o.a. inwateren.

Snijvoeg

Deze woning is voor een groot deel voorzien van een nieuwe snijvoeg en daarmee weer jarenlang bestand tegen allerlei weersinvloeden